Witold Waszczykowski pisze list do Timmermansa. "Szereg nieścisłości"

Minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski wysłał list do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii objętych zaleceniem KE w sprawie praworządności w Polsce.

Jak informuje komunikat MSZ, strona polska dostrzegła w zaleceniu szereg nieścisłości, których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską.

Pytania i wątpliwości strony polskiej dotyczą m.in. podstaw prawnych niektórych rozwiązań proponowanych Polsce przez Komisję, wskazania konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także doprecyzowania przez Komisję niektórych zgłoszonych przez nią wniosków.

Komunikat stwierdza, że odniesienie się przez Komisję do pytań i wątpliwości strony polskiej jest niezbędne do kontynuowania dialogu w sposób merytoryczny i efektywny.

Zobacz: Timmermans: KE daje Polsce miesiąc na zmiany i rozwiązanie problemów

Komisja zareagowała na zmiany w Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych.

Czytaj dalej
Podnosi poziom cukru we krwi. Przyczynia się do cukrzycy
Tak wyglądała przed operacjami. Kiedyś była pięknością
QUIZ
Niełatwy quiz ortograficzny. Sprawdź, czy wyłapiesz błąd
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić